top of page

crwydro yn Filltiroedd

Mae Canolbarth Cymru yn le delfrydol ar gyfer cerddwyr. Mae’r  golygfeydd godidog ym mhob man yn eich denu i geisio gweld mwy. Cerdded yw’r ffordd orau o wneud hyn.

 

Nid yw llwybrau cerdded yn brin iawn. Mae gennym 2 o 15 Llwybr Cenedlaethol Prydain.

 

Mae un ohonyn nhw, Llwybr Clawdd Offa, yn troelli drwy Ganolbarth Cymru, ac yn rhan o daith 177 milltir. Cafodd y daith ei gwobrwyo fel un o deithiau cerdded wal gorau’r byd gan Lonely Planet – ynghyd â Wal Berlin, Wal Hadrian a Wal Fawr China. 

 

Mae’r llwybr arall, Llwybr Glyndŵr yn gyfan gwbl yng Nghymru. Mewn siâp pedol, mae’n troelli  o un ochr o Gymru i’r llall ac mae’n cysylltu’r Trallwng, Machynlleth a Threfyclo (yr unig dref yng Nghymru wedi’i lleoli ar ddau lwybr Cenedlaethol).

 

Mae gennym dri llwybr gwych drwy ddyffrynnoedd hefyd – Llwybr Dyffryn  Gwy, Llwybr Hafren a Llwybr Taf – yn ogystal â llwybr ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gyd.

 

Mae gennym lwybrau byd natur, llwybrau trefi a llwybrau hamddenol ger camlesi. Llwybrau hanesyddol sy’n gysylltiedig â beirdd, emynwyr, porthmyn a seintiau. Mae llwybrau gwastad hefyd sy’n addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn.

 

Rydym hefyd ar Lwybr Arfordir Cymru, sy’n ymestyn dros 870 milltir. Dim yn ddrwg i ardal heb arfordir, ond eto i gyd mae’n werth teithio ychydig ymhellach i ymweld â Machynlleth.

 

Efallai nad ydych yn gwybod ble i ddechrau? Peidiwch â phoeni, gallwch lawrlwytho’r app Trails Mid Wales, - arweinlyfr gyda manylion llwybrau, posau rhyngweithiol, golygfeydd 360º, jig-sos a darluniau o’r ardal i’ch 

Walking Trails

Llwybrau Cylchol a Chymunedol

Chwilio:

Erwood: Riverside Walk

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

Builth Wells Town Walk: Three Bridges

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

1.75

Knighton, Ffrydd Wood and The Elan Valley Pipeline

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Offas Country

Knighton

2.5

Builth Wells Town Walk: Golf Links Walk

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

3.5

Builth Wells Town Walk: Penddol Rocks

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

2.5

Knighton and Cwm Ifor Dingle Walk

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Offas Country

Knighton

4

Builth Wells Town Walk: The Groe

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

1.5

Builth Wells: Banc y Celyn Walk

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Cambrian Mountains

Builth Wells

9.5

Beguildy Circular Trail

Destination:

Nearest Town:

Distance:

Offas Country

Knighton

bottom of page