top of page

awyr dywyll ym mhowys

 

Gallai golau o alaethau pell gymryd miloedd o flynyddoedd i’n cyrraedd ni, felly mae'n drueni ei golli yn nhanbeidrwydd lamp stryd yn ystod milieiliad olaf ei daith. Ond yng Nghanolbarth Cymru mae ein hawyr mor dywyll ag y mae ein nosweithiau yn llawn sêr. Ac rydym yn bwriadu ei chadw felly. 

 

Yn wir, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw'r lle cyntaf yng Nghymru a dim ond y pumed yn y byd i gyd i'w ddynodi'n Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol, gyda Chwm Elan wedi’i ddynodi flwyddyn yn ddiweddarach. 

 

Felly, i brofi noson serennog nad oes angen iddi gostio’r ddaear, dewch â fflasg o siocled poeth, tamaid i'w fwyta, ysbienddrych a blanced ac anelwch am rai o'n hoff lefydd i weld y gorau o'n hwybrennau ysblennydd.

 

Neu gallech ei adael i'r arbenigwyr a mynd ar daith i Ganolfan Spaceguard, Tref-y-clawdd. Mae eu telesgopau nhw yn sganio'r awyr am Wrthrychau agos at y Ddaear - rhag ofn y gallai unrhyw un ohonynt fod yn chwyrlïo i’n cyfeiriad ni. 

 

Ac ymhellach mae llawer o'n 'llefydd i aros' yn awr yn darparu telesgopau a mapiau awyr er mwyn i chi allu gwneud eich hun yn gyfforddus a syllu ar y sêr o ganol tywelion trwchus a gwelyau cyffyrddus.

Brecon Beacons and Elan Valley

 

 

Now that the entire Brecon Beacons National Park is an International Dark Sky Reserve, we intend to preserve our night skies, reduce energy wastage, help protect nocturnal wildlife and hold events related to the fascinating topic of astronomy. You're very welcome to come and experience our dark skies for yourself.

Click here to visit the Brecon Beacons website 

Just 10% of the UK population can open their curtains to a truly dark sky at night. The Welsh wilderness of the Elan Valley has, after several years hard work, been awarded  International Dark Sky Park status. Here the stars shine bright providing a dazzling backdrop for the abundance of nocturnal wildlife across our Estate.

 

There are a number of special events held throughout the year where you can learn about the constellations in the company of experts and enthusiasts. Great for youngsters, photographers and all of us who thrill to the natural wonder of our world.

On 17th July 2015 International Dark Sky Park-Silver Tier status was granted by the International DarkSky Association (IDA) based in Arizona, USA to Dwr Cymru Welsh Water's 70 sq mile Elan Valley Estate which is managed by The Elan Valley Trust.

For more information please visit the EV Astronomy website 

Places to stay to see the stars

bottom of page