top of page

Parc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog

Brecon Beacons Icon

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu rhywbeth at ddant pawb. Mae’r 519 milltir sgwâr mynyddig yma yn un o hoff dirluniau Prydain, ac maent hefyd ar fap y byd.

 

Mae’r Parc Cenedlaethol yn llawer rhy eang i’w brofi ar un tro. Felly, mae wedi ei rannu i bedair rhan. Y Mynyddoedd Du yn y Dwyrain, wedi eu gwarchod gan dref farchnad Talgarth a thref Y Gelli sy’n enwog am ei llyfrau. Yr ail ran, Bannau Brycheiniog, sy’n cynnwys y mynydd uchaf yn Ne Prydain, Pen-y-Fan. Y drydedd rhan yw tiroedd hela hynafol Fforest Fawr, a’r bedwaredd rhan ydy’r Mynydd Du yn y Gorllewin, gyda thref haearn enwog, Ystradgynlais yn ei gysgod. 

 

Cewch eich syfrdanu gan yr harddwch yma. Bydd yr ymdeimlad o ofod yn gwneud i chi ystyried eich bywyd mewn modd newydd. Mae’n ddihangfa ac yn ysbrydoliaeth.

 

Byddech yn disgwyl iddo ddenu pobl â diddordeb mawr mewn gweithgareddau awyr agored. Cerddwyr, llongwyr, pysgotwyr, canŵyr, mynyddwyr, marchogwyr a barcutwyr. Cywir.

 

Ond nid dyna’i gyd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ogofäwyr, pobl yn edrych ar y sêr, pobl sy’n mynychu gwyliau, daearegwyr a phobl sy’n hoffi awyrennau. Pawb yn mwynhau yn eu ffordd eu hunain a’r byd i gyd yn dangos diddordeb.

 

Mae Gŵyl Jazz Aberhonddu, Gŵyl y Gelli a Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn Crucywel i gyd yn denu hudoliaeth ryngwladol i gefn gwlad Canolbarth Cymru.

 

Mae’r creigiau yn Fforest Fawr mor arbennig fel eu bod nhw wedi derbyn cydnabyddiaeth fel Parc Geo Ewropeaidd. Mae’r ogofâu yn Dan-yr-Ogof y gorau yn Ewrop. Mae atgofion byw iawn o’r Ail Ryfel Byd ar wasgar ar hyd y Parc Cenedlaethol wrth i chi weld olion hen ddamweiniau awyrennau yng nghanol y tirwedd gwyllt. 

 

Mae’r awyr yn dywyll ymhob man. Mor dywyll nes y gallwch weld sêr pellennig, nebiwla llachar a hyd yn oed cawodydd meteor. Dyna pam mae Bannau Brycheiniog yn un o’r pum lle yn y byd sydd â statws Gwarchodfa Awyr Tywyll Cenedlaethol (International Dark Sky Reserve). 

 

Y Llwybr Llaethog neu Lwybr Brycheiniog? Gall Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol i’r de o Aberhonddu eich rhoi ar ben ffordd, gan ddarparu’r holl wybodaeth y byddwch ei angen i gael profiad unigryw. 

I gael rhagor o wybodaeth am Fannau Brycheiniog: Click Here

Trefi ym Mannau Brycheiniog

bercon.jpg

Brecon

Felly da roedden nhw'n enwi Bannau Brycheiniog ar ei ôl. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae Aberhonddu yn ganolfan naturiol i archwilio'r 517 milltir sgwâr o fynyddoedd, rhostir, llynnoedd a dyfrcwympiadau sy'n rhan o drydedd Barc Cenedlaethol Cymru. 

sennybridge.jpg

Sennybridge

Mae Pont senny wedi'i lleoli'n hardd ar ymyl ogleddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, dim ond lle mae Afon Senni yn llifo i mewn i'r Brynbuga. 

ystradgynlias.jpg

Ystradgynlais

Tref ffrynt yw Ystradgynlais. Mae yng nghysgod Mynydd Du – ychydig y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Crickhowell_streetscape_by_JScheppers.jp

Crickhowell

Efallai mai'r tirnod gorau yn nhref farchnad hardd Crucywel yw pont y 18fed ganrif sy'n rhychwantu Afon Wysg. Mae'n digwydd mai dyma'r bont garreg hiraf yng Nghymru – ond nid dyna pam mae'n arbennig.

Talgarth 0192.jpg

Talgarth

Os ydych am gael swydd yn gwneud, rhowch hi i rywun o Dalgarth. Mae'r bobl leol yn llawer egnïol a llawn adnoddau. 

hay on wye .jpg

Hay-on-Wye

Mae'r Gelli Gandryll i'r dwyrain o Dulas Brook – sy'n ei gwneud yn Gymreig yn swyddogol tua chant o fetrau. Ond nid yw'n perthyn i Gymru na Lloegr mewn gwirionedd. Mae'n perthyn i'r byd.

Talybont_ar_Wysg_-_The_White_Hart_Inn.jp

Talybont-on-Usk

Mae'r cliw yn yr enw. Gelwir Talybont-on-Wysg felly am ei fod yn eistedd wrth ymyl afon hyfryd Brynbuga a'i hisafonydd y Caerfanell.

Bannau Brycheiniog

Llety/Atyniadau a Gweithgareddau

bottom of page