top of page

Danteithion blasus

 

Bwyd a Diod ym Mhowys

Mae’n swyddogol - mae Cymru yn un o dri chyrchfan gorau yn y byd i flasu bwyd. Yma yng nghalon Cymru, mae aer clir y mynyddoedd, nentydd glân, gloyw a chefn gwlad ffrwythlon yn cynhyrchu bwyd o’r safon gorau.

 

Mae gan fwyd y Canolbarth ôl troed mwdlyd yn hytrach nag ôl troed carbon. Mae’r ffrwythau a llysiau sydd ar werth yn y marchnadoedd ffermwyr mor ffres nes bod gwlith y bore’n dal arnyn nhw. Gallwch flasu’r perlysiau yn ein cig oen Cymreig.

 

Dyna pam mae ein cogyddion, hyd yn oed y rhai gyda sêr Michelin, yn hoffi cadw pethau’n syml. Maen nhw’n gadael i’r bwyd ddweud y cyfan. Ac mae angen i ni gyd gynnig llwnc testun i hynny, gan fod y cwrw, seidr, gwin a’r wisgi yn lleol hefyd.

 

Marchnadoedd Ffermwyr

Dyw bwyd da fyth yn brin yng Nghanolbarth Cymru, rhan o'r byd sy'n ymfalchïo mewn bod yn ffynhonnell peth o'r cynnyrch gorau yng Nghymru. Cliciwch isod i weld rhestr o farchnadoedd ffermwyr ym Mhowys cliciwch yma

Blas Cambrian Taste

Mae Blas Cambrian Taste yn fenter sy'n hyrwyddo busnesau bwyd a diod lleol ar hyd The Cambrian Way o Gaerdydd i Landudno. Fe'i rhennir yn bedwar prif faes ac mae'n cynnwys lleoedd i brynu a phrofiad o fwyd a diod lleol gan gynnwys siopau, delis, cynhyrchwyr, marchnadoedd, gwyliau bwyd, caffis, tafarndai, bwytai a phrofiadau bwyd a diod.

I lawrlwytho map Blas Cambrian Taste cliciwch yma

bottom of page