top of page

Trefi a chyrchfannau

Mae llawer o dir i ymweld ag ef yng nghanolbarth Cymru. Mae dwy fil o filltiroedd sgwâr o olygfeydd godidog sy’n ymddangos fel eu bod yn ymestyn am byth. Felly rydym wedi rhannu’r gogoniant hwn i bum cyrchfan er mwyn ei wneud yn haws i chi wybod ble i ddechrau.

Mae Parc Gwledig Bannau Brycheiniog a Chronfa Ryngwladol Awyr Dywyll yn gorchuddio tua chwarter o Ganolbarth Cymru ac yn cynnwys y mynyddoedd uchaf yn rhan ddeheuol Prydain. Mae Mynyddoedd Cambria hefyd heb gael eu cyffwrdd gan ddyn ac yn cynnig golygfeydd ysblennydd. Mae Mynyddoedd y Berwyn yn sefyll yn fawreddog yng nghanol cyrchfan Llyn Efyrnwy a’r Berwyn.

 

Efallai eich bod wedi sylwi ar thema fynyddig. Ond rydym hefyd yn cynnwys y bryniau a’r dyffrynnoedd ffrwythlon yng Ngwlad Offa ar hyd y ffin rhwng Lloegr a Chymru a’r traethau sy’n llawn bywyd gwyllt, a’r corstiroedd ym Mïosffer Dyfi.

 

Mae’r cyfan yma ar eich cyfer. Chi sydd i ddewis pa brofiadau rydych am eu mwynhau.

Mae'r rhanbarth hwn o fynyddoedd, rhostir a chymoedd afonydd serth yn gartref i tua dau y cant o boblogaeth Prydain o falconau peregrine – a llawer o adar ac anifeiliaid prin eraill.

 

Ond dim gormod o bobl.

 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Trefi yn y Vyrnwy a'r Berwyns:

Llanfair Caereinion,

Llanfylin,

Llanwddyn

Efallai nad ydych wedi clywed am Fiosffer Dyfi.

Efallai mai dyma'r biosffer cyntaf yng Nghymru ac un o ddim ond tri yn Ynysoedd Prydain i mewn.

 

Ond byddwch yn clywed llawer mwy amdano yn y dyfodol. 

 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Trefi yn Biosffer Dyfi:

Machynlleth

Gellir tybio'n ddiogel nad oedd Offa, brenin Mercia o'r wythfed ganrif, yn meddwl llawer o'i gymdogion Cymreig.

 

Yn wir treuliodd lawer o amser a helynt yn adeiladu marw yr holl ffordd o un pen o Gymru i'r llall i'n cadw allan o'i iard gefn.

 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Trefi yng Ngwlad Offa:

Hay-on-Wye

Knighton

Montgomery

Presteigne

Welshpool

Mynyddoedd Cambria yw asgwrn cefn Cymru, platiau rhostir enfawr wedi'u gougu gan rewwyddorion a chlytiau gan gymoedd serth.

 

Maent yn dechrau yn massif Plynlimon, ffynhonnell o ddim llai na chwe afon. Pa un yw'r rheswm pam mai Llanidloes ymholgar yw'r dref gyntaf ar afon Hafren a Rhaeadr y cyntaf ar Afon Gwy.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Trefi ym Mynyddoedd Cambria:

Builth Wells

Llandrindod Wells

Llanidloes

Llanwrtyd Wells

Newtown

Rhayader

Dydyn nhw ddim yn gwneud pethau hanner ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyna pam nad yw'r 519 milltir sgwâr mynyddig hyn yn un o'r tirweddau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain. Maen nhw ar fap y byd hefyd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

 

Trefi ym Mannau Brycheiniog:

Brecon

Crickhowell

Hay-on-Wye

Sennybridge

Talgarth

Talybont-on-Usk

Ystradgynlais

bottom of page