Gweithgareddau

Beth hoffech chi ei wneud heddiw? Bet mae'r peth wedi'i orchuddio. Mae ein tirwedd syfrdanol yn galw allan i gael ei cherdded, ei beicio, ei reidio, ei hwylio a'i bysgota.

 

Ond rydym hefyd yn darparu ychydig mwy o wefr annisgwyl. Caving mewn ogofâu calcestone aruw miliynau o flynyddoedd yn y gwneud. Chwilio am fwyd gwyllt. Geostorfa, cerdded eithin, falconi.

 

Yr ydych yn ei enwi, mae'n debyg ein bod yn gwneud hynny. A byddwn yn ei wneud gydag ychydig o efeilliaid.

 

Mae pob un ohonynt yn gwneud pob ymweliad â Chanolbarth Cymru yn brofiad hollol wahanol ond yr un mor gofiadwy. Beth bynnag y penderfynwch roi cynnig arno y tro hwn.

Y Fasnach Dwristiaeth:Os ydych chi'n ddarparwr twristiaeth ym Mhowys ac os hoffech wybod mwy am y cymorth sydd ar gael neu os hoffech hysbysebu'ch busnes ar MidWalesmyWay ewch i'n gwefan fasnach

www.tourismpowys.com

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych felly anfonwch air atom i: 

midwalesmyway@gmail.com

Instagram Logo

© 2020 Canolbath Cymru

Designed with a Difference 

Mogwai Media 

Accessibility Statement